Welkom op de site van Psychologenpraktijk Spiegeloog van Sandra Schwerdfeger, BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. Door middel van individuele consulten, partnerrelatiegesprekken en ouderbegeleiding bied ik psychologische hulp aan volwassenen en ouderen. Mijn hulp valt deels onder de GeneralistischeBasis GGZ en kan onder bepaalde voorwaarden door de ziektekostenverzekeraars vergoed worden. De praktijk is in Wateringen gevestigd, in het Westland,maar ook mensen uit Midden Delfland en regio Haaglanden kunnen bij mij terecht.


Psychologenpraktijk Spiegeloog
Mw. drs. S.A.Schwerdfeger 
Plein 13
 2291 CA Wateringen
M 06-38270228
E spiegeloog@caiway.net


unvgzp   psyzorghoflanden