Een consult van drie kwartier kost € 85,-. Vanaf 1 januari 2020 geldt een tarief van € 90,- per consult.
Je komt voor gehele of gedeeltelijke vergoeding door de ziektekostenverzekeraar in aanmerking als je 18 jaar of ouder bent en door de huisarts met een een DSM-classificatie ('psychische stoornis') bent doorverwezen. De ziektekostenverzekeraars rekenen sinds 2014 met verschillende 'Producten' - in plaats van losse consulten- , die pas na het beëindigen van de behandeling gedeclareerd kunnen worden. Voor ieder consult krijg je een faktuur die binnen 2 weken moet worden voldaan. Als je bij je ziektekostenverzekeraar wil en mag declareren krijg je aan het einde van de behandeling een restitutienota waarmee je de declaratie terug kunt vragen.
De ziektekostenverzekeraars stellen hoe langer hoe meer eisen die o.a. de zelfstandigheid van de psycholoog beperken, waardoor ik inmiddels een contractvrije psycholoog ben geworden, zie www.contractvrijepsycholoog.nl. Voor de kwaliteit van hulp/deskundigheid maakt dit niets uit, maar de vergoeding kan wat lager liggen dan bij een gecontracteerde zorgverlener. Kijk hiervoor op het vergoedingenoverzicht van je ziektekostenverzekering. Met een restitutiepolis ben je vrij om je eigen zorgverlener te kiezen en worden de kosten voor mijn basis GGZ -hulp 100% vergoed.
 


Psychologenpraktijk Spiegeloog
Mw. drs. S.A.Schwerdfeger 
Plein 13
 2291 CA Wateringen
M 06-38270228
E spiegeloog@caiway.net


unvgzp   psyzorghoflanden